Po polsku portuguęs österreichisch deutsch englisch

SNaP: Porządek prawny i ochrona policji w przypadkach przemocy domowej wobec kobiet ze specjalnymi potrzebami

Projekt SNaP w ramach program Daphne III skupia się na najbardziej bezbronnych ofiarach przemocy ze strony męża lub partnera, takich jak kobiety starsze, niepełnosprawne, czy chore psychicznie, które nie są niezależne. Obiektem zainteresowania projektu SNaP jest skuteczność i adekwatność środków i narzędzi skierowanych do grup ofiar ze specjalnymi potrzebami, w pięciu krajach biorących udział w projekcie (Austria, Niemcy, Irlandia, Polska i Portugalia). Podejmie ponadto próbę rozważenia alternatywnych rozwiązań, od adaptacji już istniejących po stworzenie całkowicie nowych środków, które będą lepiej odpowiadać potrzebom ofiar.

Legal Info | © Zoom e.V. | Druk